Strategische Herorientatie en Scenariovorming

LINCManagement voert opdrachten uit, die gericht zijn op het verbeteren, ondersteunen en herdefinieren van de strategische koers(bepaling). En op het ondersteunen en versterken van leiderschap in een organisatie. Meer concreet kan het gaan om:

  • strategische onderwerpen in de sfeer van de Corporate Governance, én bijbehorende instrumentarium-ontwikkeling
  • scenariovorming, strategische beleidsplanning en ondernemingsplannen
  • het verrichten van imago-onderzoek onder interne- en externe stakeholders
  • het opstellen van communicatie- en marketingplannen
  • advisering bij het opstellen en doen uitvoeren van strategisch vastgoedbeleid (inrichten PMC’s, vastgoedorganisatie, verkoopprogramma’s, onderhoudsbeleid, etc.)
  • de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten (zoals domotica)

Het stellen (en beantwoorden) van vragen geeft bij het oppakken van bovenstaande taakstellingen zicht op richting en inhoud:

  • Sluiten het bedrijfsbeleid en de bedrijfsdoelen aan? Op elkaar? En op de ontwikkelingen in de branche?
  • Zijn missie en visie nog adequaat en begrijpelijk voor de medewerkers geformuleerd?
  • Wordt de realisatie van de doelstellingen getoetst?
  • En is sprake van een herkenbare marketing- en communicatiestrategie?