LINCManagement, achtergrond en bedrijfsfilosofie

LINCManagement (Lammertink  INterim-management & Consultancy) is de naam van het bedrijf van Rien Lammertink.

Rien3De

Met wie, waar en hoe?
De opdrachtgevers en partners van LINCManagement kunnen rekenen op een betrokken en creatieve aanpak en inbreng, met humor en met hart voor de goede zaak en de mensen; dankbaar gebruikmakend van senioriteit en relevante ervaring (leidinggevend, bestuurlijk, adviserend), een breed netwerk en een solide opleiding. Zij zijn te vinden in:
 • marktsector
  • familiebedrijven (aannemers, architectenbureau’s, onderhoudsbedrijven)
  • vastgoed-organisaties
 • non-profit
  • woningcorporaties, zorgorganisaties, leisure- en toerisme-organisaties
  • gemeentelijke-, regionale-, provinciale en rijksoverheden

Paradigmashift
Maar de belangrijkste vraag ontbreekt: “Sluiten de uitgangspunten van de organisatie en de daarvan afgeleide uitwerkingen in beleid en doelstelling aan op de maatschappelijke situatie en de veranderingen daarin?”
LINCManagement is er van overtuigd, dat de veranderingen anno tussen 2010 en 2015 substantieel, heftig en ingrijpend zijn geweest en vergaande consequenties (dienen te) hebben voor inrichting en dynamiek van organisaties. De volgende trends krijgen steeds meer vorm en inhoud :

 • van machtige banquaire instituties naar kleinschaligheid, informele economische systemen en buurt-economieën: de gecompliceerde financiële crisis heeft als een multiplier gewerkt op de afkeer van het vigerende monetaire systeem en haar instituties. Het nog steeds stagnerende consumentenvertrouwen lijkt een indicator, dat mensen niet zomaar zullen terugkeren naar de vertrouwde patronen en mechanismen van voor de crisis. Het gevoel, dat je zuur verdiende geld niet meer veilig is, heeft inmiddels postgevat in brede lagen van de bevolking en instituties. In Amsterdam zijn zelfs stadsdeelbesturen betrokken bij het opzetten van buurt- en wijkbanken en nergens ook is meer belangstelling voor vervangende monetaire systemen als bitcoins, alternatieve coöperatieve verzekeringssystemen en zelfhelp-initiatieven op buurtniveau.
 • van gesloten, gereguleerde systemen naar transparantie, spontane actie en kleinschalige herkenbaarheid: internet heeft een ware maatschappelijke revolutie bewerkstelligt, die veel verder reikt dan de ontwikkeling van slimme technologie en nieuwe ICT-systemen alleen. Nu ongeveer driekwart van de wereldbevolking beschikt over een gsm-metje en meer dan de helft kan beschikken over een computer, is niet alleen de wereld heel klein geworden, maar vooral haar bevolking mondiger en de macht van ideologie groter. Reputaties, ook die van falende bestuurders, kunnen -terecht of onterecht- in 48 uur worden gemaakt en gebroken, volksbewegingen zijn eenvoudig te activeren (Haren) en creativiteit en innovativiteit is veel simpeler als vroeger te mobiliseren (crowdsourcing). Er ontstaan nieuwe, flexibele verdienmodellen (Air-BnB, Uber), die zich niets aantrekken van gevestigde orde en vertrouwde instituties
Naarmate organisaties in denkkracht en productontwikkeling meer aansluiten op dit soort trends en ontwikkelingen, zullen zij beter in staat zijn ook op langere termijn vervolg te geven aan hun bedrijfsactiviteiten. Om de grote maatschappelijke dynamiek, waarvan momenteel sprake is, goed te kunnen verwerken, is dynamisch Leiderschap, flexibiliteit en strategische scenariovorming noodzakelijk.

Streven naar duurzame resultaten

LINCManagement streeft naar duurzame resultaten in deze sterk veranderende omgeving, die de ‘oude’ waarden steeds meer op de proef stelt. Ook als reactie op de achterliggende jaren van individu-gerichte welvaart en vanzelfsprekende groei wordt snel en met name in de (grote(re) steden een overgang zichtbaar naar een meer lokaal-collectief gerichte samenleving. Daarin boeten de voorheen leidende instituties aan belang in en wordt tegelijk de opkomst zichtbaar van nieuwe, zeer waardevolle proposities (de ontwikkeling van lokale energie-maatschappijen, kleinschalige verzekeringsvormen en financieringssystemen, buurteconomieën etc.). Duurzaamheid wordt dus al lang niet meer exclusief verbonden met globalisering en klimaatbeleid, maar steeds meer ook met:

 • samenwerkingsverbanden en netwerkvorming(sociale duurzaamheid)
 • minder grootschaligheid (buurt- en wijkeconomieën)
 • minder centralisatie en centraal gezag

Een duurzame benadering probeert niet alleen nieuwe ontwikkeling ‘verantwoord’ te doen plaatsvinden, met alle onzekerheid, die daar vaak bijhoort, maar borgt ook ‘verantwoorde’ verworvenheden uit achterliggende jaren. Toekomst en verleden kunnen zo hand in hand gaan vanuit dezelfde principes onder het motto, dat het kind natuurlijk niet met het badwater moet worden weggegooid!

Missie
Tegen die achtergrond is de missie van LINCManagement:“een verbindende, samenhangende en duurzame bijdrage aan alle aspecten van verbetering van (bestuurlijke) organisatie en strategische (her-)positionering door waardetoevoeging en visie-ontwikkeling, co-creatie, draagvlak- en procesverbetering en gedragen verbetering van de bedrijfsvoering”.