LINCManagement aan het werk

LINCManagement levert maatwerk in ondernemingsstrategie:

  • eindverantwoordelijk interimmanagement en interimbestuur
  • fusiemanagement, strategische samenwerkingstrajecten en alliantievorming
  • doorlichten en herprofileren van Corporate Governance en bestuurlijke organisatie (conflictbemiddeling, integriteitsbeleid, (zelf-)evaluatie, trusted coaching & counseling, remuneratie-problematiek)
  • strategische visie- en beleidsvorming, opstellen marsroute, bedrijfs- en ondernemingsplan
  • herorientatie op taakstelling, missie en visie
  • begeleiding van executive searchprocessen t.b.v. recrutering nieuwe bestuurder of toezichthouders
  • opzetten en optimaliseren van risk-management
  • voorzitterschap en training
  • strategische marketing- en communicatieplanning
  • strategisch management van (zorg-)vastgoed