“Interim-Management is een vak”

Succesvol interim-management bespaart kosten!

Uit onderzoek van Schaveling (2010, Nyenrode) wordt duidelijk, dat senioriteit, evenwichtigheid en analytisch vermogen de key-factors vormen van een goede interim-manager:

 • interim-ervaring en senioriteit werden opgebouwd in ongeveer 20 interim-opdrachten vanaf 1992
 • analytisch vermogen werd ontwikkeld tijdens vele tientallen adviesopdrachten voor grote- en kleine opdrachtgevers 

Interim-manager zijn duur(der): een fabeltje!

Weinigen weten, dat een interim-manager als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) bruto ongeveer evenveel verdient als een executive manager in loondienst. Veel kosten zijn hetzelfde, maar er zijn ook belangrijke verschillen:

 • substantiële kosten, die een interim-manager wel heeft en een manager in loondienst niet:
  • een veel robuuster risicoprofiel
  • dure verzekeringen (arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, pensioen, etc.)
  • vrijvalrisico en onmiddellijke beschikbaarheid
  • korte opzegtermijn
  • ontbrekende arbeidsvoorwaarden
  • als zelfstandig ondernemer veel kwetsbaarder in het economisch verkeer
 • Bovendien zorgt een interim-manager voor toegevoegde waarde door:
  • extra vaardigheden en ervaring
  • het snel opruimen van probleemstellingen in piekbelasting
  • frisse blik
  • de tijdelijkheid: een interim-manager vertrekt weer als het probleem is opgelost