Focus op eindverantwoordelijke rollen, samenwerkingsprocessen en fusiemanagement

LINCManagement kan bogen op een decennia-lange ervaring met interim-management op eindverantwoordelijk niveau, vaak complexe opdrachten met een hoog risicoprofiel en in crisissituaties. Soms als programma- of fusiemanager, meestal als directeur-bestuurder, directeur of lid van de Directieraad in ongeveer 20 eindverantwoordelijke functies.

Werkend met de zekerheid, dat schouder aan schouder samenwerken met medewerkers en management duurzame resultaten, waardecreatie en draagvlak in de organisatie oplevert.Er werd 8x geparticipeerd in fusieprocessen, w.v. 2x als (extern) manager van een meervoudig fusieproces. Een goede fusie heeft minimaal twee kenmerken:

  • een degelijke en minutieuze voorbereiding door:
    • een op draagvlak gerichte aanpak en projectstructuur (aandacht voor de positie van managers, ondernemingsraden en toezichthouders)
    • een minutieuze projectplanning
    • consequente aandacht voor de belangrijkste afbreukrisico’s in het fusieproces (zoals o.a. het matchen van de bedrijfsculturen, een adequate interne- en externe communicatiestrategie en -structuur)
    • sluitende afspraken over de bestuurlijke organisatie.
  • 1 + 1 = 3: er wordt duidelijk toegevoegde waarde en focus op de koers gecreeerd

 

 

 

 

 

 

 

LINCManagement heeft diverse samenwerkingstrajecten tot een goed einde gebracht en is daardoor bekend met de valkuilen.