Anderen over LINCManagement

In de afgelopen jaren is samengewerkt met velen. Sommigen gaven hun mening:

Willem van Leeuwen (CS&G Consultancy)
“In mijn periode als voorzitter van Aedes maar ook daarna heb ik gezien wat een indrukwekkend track record Rien in de sector woningcorporaties heeft opgebouwd. Een gesprek met hem zou ik zeker voeren!”

Jaap Vermeer en Wim Joostink (voorzitter en lid Raad van Commissarissen Dinkelborgh Wonen)
Vermeer: “Wij wilden een statutair bestuurder met verstand van- en ervaring met fusies en Rien bleek geknipt voor deze complexe en zeer intensieve opdracht. Hij werkte professioneel en effectief.” RvC-lid Joostink: “In zijn rol als bestuurder zagen wij al dat Rien het in zich heeft om mensen beter te laten functioneren. Hij zet lijnen uit, hij pakt niet alles zelf op, geeft juist ruimte.”
Zo ontstond per 1 juli 2010 Mijande Wonen en werd het fusieproces succesvol afgerond. Vermeer: “Naast een toename van de professionaliteit en efficiency is er, dankzij het bredere draagvlak, ook meteen een slag gemaakt in de kwaliteit en verjonging van het management. Hetzelfde geldt voor de RvC, die nagenoeg in zijn geheel extern is geworven.” Joostink en Vermeer concluderen: “Rien leidt zo’n fusieproces met militaire discipline zonder als militair te worden ervaren. Hij geeft het goede voorbeeld en wekt vertrouwen bij de mensen.”

Jasper Brinkman (Director HR at Ernst & Young Nederland/België)
“Rien is een man die je je blijft herinneren, hij is zeer oorspronkelijk en heeft een uitstekend judgement. Ik ken hem als een uitstekende interim bestuurder/manager. Ik kan hem zeer aanbevelen!”

Roeleke Vunderink (Bestuurssecretaris College van Bestuur Vrije Universiteit)
“Zeer plezierig gewerkt met Rien bij toen nog de Nationale Woningraad, later ook via Ymere. Zijn kennis van de sector en ervaring daarbinnen op inmiddels zeer veel verschillende posities is enorm. Hij gaat lastige klussen niet uit de weg en kan daarin veel betekenen voor de opdrachtgever.”

Gerard Erents (momenteel interim-bestuurder van woningcorporatie Vestia te Rotterdam)
“Als u referentie wilt, dan kunt u mij bellen 06-53433215″

Hans J.G. van Harten (directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties)
“Rien Lammertink heb ik leren kennen als een ervaren organisatieadviseur en interimmanager, uitstekend bekend in de corporatiesector, maar ook daarbuiten. Hij koppelt zijn ervaring en deskundigheid op het gebied van organisaties aan actuele kennis van ontwikkelingen op diverse gebieden, in het bijzonder het wonen. Ik heb hem leren kennen als een zakelijk en effectief werkende partner die ook oog heeft voor de menselijke aspecten bij transformaties, fusies en interimopdrachten”

Nico Kamminga (DGA Gates for Glory)
“Het stormt nogal in ‘woningcorporatieland’. De afgelopen jaren heb ik Rien een aantal keren aan het werk gezien op strategisch en tactisch niveau. Goed, gedegen en gericht op resultaat. Helder en krachtig, met oog voor mensen. Wat ik denk? Werkten er maar wat meer mensen met de ‘drive’ van Rien in deze sector werken. Dan gaat het helemaal niet (meer) stormen!”

Charles Laurey (director HICT Nederland BV, Charles is”bruggenbouwer” bij HICT en bekend met Rien zowel in diens rol als Toezichthouder en als Bestuurder)
“Rien Lammertink is een doortastend interim manager die zowel in de markt voor Zorg als Wonen expertise in kan zetten op het strategische niveau. Rien onderscheidt zich door de “Rotterdamse aanpak”. Recht op het doel af met respect voor de mensen met wie hij werkt.
Ook voor governance vraagstukken is hij uitstekend inzetbaar. Hij is zeer ervaren zowel op bestuurs- als op toezichthoudersniveau. Vanuit beide posities kent hij de do’s en don’ts.”

Antoinette Pernot (lid RvC TBT)
“Als lid van de RvC heb ik Rien meegemaakt, toen hij in een uiterst complex krachtenveld van stakeholders en belanghebbenden interimbestuurder was van het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) in Enschede. Ik ervaarde hem als plezierig en daadkrachtig persoon. Hij zette voor TBT in 9 maanden tijd een koers uit en gebruikte de reacties van de achterban voor het opstellen van het ondernemingsplan. Hij zorgde daarnaast voor een opvolger door op kosten efficiënte manier de verschillende media in te schakelen. Rien werkt zich razendsnel in in de materie en switcht daarmee moeiteloos tussen branches. Hij heeft op het gebied van regio- en stadsmarketing een rol van betekenis gespeeld.”
Rene Hoff, Lid Raad van Toezicht, Woningbouwvereniging Oudewater
“Rien heeft de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging Oudewater twee keer begeleid: een keer bij het strategisch beraad voor een nieuw ondernemingsplan en een keer bij de zelfevaluatie. Beide keren kwamen zijn professionaliteit, kennis en strategische inzichten goed tot hun recht. Rien bereidt zich goed voor, weet waar hij het over heeft, heeft humor en is een bijzonder prettig mens om mee te werken. Je kan bovendien met hem lachen, een kwaliteit die in onze sector helaas teveel onderbelicht wordt.”

Edwin van den Berg (Director Elboers BV)
“Het was voor mij een eer om samen met Rien een strategische opdracht te vervullen bij Stichting Zonnehuizen. Rien heeft oprechte interesse in mensen en een bijzondere gave om het beste in mensen naar boven te halen. Hij combineert visie met een zeer grote ervaring in bedrijfsvoering in al zijn facetten en organisatiekunde. Kortom, een uitstekende bestuurder, leider en coach, waarvan ik veel heb geleerd en nog zal leren.”

Emmely Frenken (HR(M) & Recruitment Business Partner | Headhunter | DameDieDoet)
“Ik heb het genoegen mogen hebben Rien te ontmoeten 4 jaar geleden. Rien is een bekende in de corporatiewereld en heeft daar ruimschoots zijn sporen verdiend. Als mens vind ik het plezierig en leerzaam met Rien te mogen sparren, levenservaring gecombineerd in een heel fijne persoonlijkheid, gekenmerkt door rust, kunde en oprechte interesse, vooral dit laatste punt een zeldzaam goed.
Rien is mens met wie ik nog vaak hoop te sparren en waar mogelijk uitnodig om een ‘klus’ te klaren. Ik beveel hem dan ook van harte aan als u iemand zoekt die ter zake kundig is en daarbij het menselijk aspect, naast het te behalen resultaat, nimmer uit het oog verliest.” (April 2010, Emmely was Rien’s client)

Liane den Haan (voorzitter Raad van Commissarissen Zorgorganisatie Vierstroom, Algemeen Directeur ANBO)
“Ik heb Rien de afgelopen twee jaar leren kennen als een zeer ervaren toezichthouder. Toegankelijk maar met voldoende afstand tot de operatie, open maar met scherpe blik, kritisch maar opbouwend en constructief. Rien is iemand die graag zijn kennis deelt en waar het goed mee klankborden is.” (October 2012, Liane worked directly with Rien at Zorgorganisatie Vierstroom)

Martin Buitenhuis (Bestuurder Cognitum, visitatie-organisatie)
“Rien is een creatieve persoonlijkheid, met gevoel voor humor en oog voor de gewenste toegevoegde waarde van een klant.”

Kees van der Meiden (General Director museum TwentseWelle, commissaris bij TBT)
“Rien is een doortastende en volhardende manager. Hij heeft in sneltreinvaart vertrouwen gewekt in de kar met kikkers die Twente heet en heeft intern bij het Twentse Bureau voor Toerisme (TBT) de boel op orde gebracht voor dat moment. Hij is een echte interimmanager. Wanneer ergens benen moeten worden gemaakt met verandering is hij de juiste man.”

Geert-Jan Poorthuis (managing partner at InterExcellent)
“Kundig verandermanager. Communiceert effectief van de top tot en met de werkvloer”

Christel de Maar (Independent Professional, Millepede Secretaresses)
“Rien is een zeer prettig mens om voor en mee te werken. Dit heb ik bij meerdere opdrachten waar wij samen werkten ervaren. Rechtdoor zee, geen dubbele agenda en altijd het doel voor ogen. Zonder pretenties geeft Rien leiding aan collega’s die hij altijd als gelijkwaardig ziet. Hopelijk gaan wij op korte termijn weer samen werken, want het is, onder welke omstandigheden dan ook, altijd een feestje!”

Henk Douma (Senior Beleidsadviseur bij WoonFriesland) 
“Rien Lammertink heeft zich als lid van de geschillencommissie een prominente rol gespeeld bij het beslechten van de door het Platform Huurders aanhangig gemaakte geschillen. Met zijn kennis en overtuigingskracht wist hij een lastig proces in goede banen te leiden.”

Sanne Lohman (Consultant arbeidsmarktvraagstukken en HR-advies at Lohman Advies)
“Rien is een uitstekende verandermanager en adviseur. Een snelle denker, met een scherpe visie, die je niet zult betrappen op wollige taal en weinig ambiteuze voornemens. Met de inhuur/ aanwezigheid van Rien wordt er dan ook écht verandert.
Daarbij is Rien sowieso sterk in het strategische deel, maar schroomt hij niet om daar waar nodig ook wat operationele uitwerking voor zijn rekening te nemen. Alles voor de goede kwaliteit, samenwerking en voortgang van de opdracht. Een fijne opdrachtgever a.i., met een sterk gevoel voor humor.

Sylvo Gaastra (bestuursadviseur Woonbond, commissaris Mijande Wonen)
“Rien slaagde er in vier zeer verschillende corporaties achter 1 motto te scharen, zodat zij verder konden bouwen aan een nieuwe volkshuisvester in de regio.”

Menso Oosting (Directeur Vastgoed & Samenwerking, lid directieraad) 
“Rien heeft van sept. 2007 tot en met juni 2008 het directieteam van WoonFriesland versterkt als interim directeur Vastgoed. Na het vertrek van de vorige directeur Vastgoed bleek dat er te grote verwijdering was ontstaan tussen projectontwikkeling en de rest van de organisatie. Rien is aangetrokken om deze kloof te dichten, en met succes! Rien laat zich typeren als een uitstekende teamspeler: prettig in de omgang, maar scherp op de inhoud en prima in staat strategische uitgangspunten te vertalen naar concrete stappen. Rien hanteert in zijn aanpak 3 pijlers voor organisatie ontwikkeling, namelijk: zingeving, draagvlak en samenhang. Voor wat betreft zingeving heeft Rien een visie geschreven voor herintegratie Vastgoed met een op de nieuwe koers gerichte positionering. Om draagvlak te creëren heeft Rien hier de medewerkers, maar ook collega’s, nauw bij betrokken. Samenhang is gecreëerd door horizontaal ontwikkeling en onderhoud te verbinden en verticaal de positionering van Vastgoed te verbinden aan de missie en visie van WoonFriesland.”

Hans Stravers (Directeur Innovatie & Ontwikkeling/BV landgoed Olaertsduyn at Laurens)
“Rien is om te beginnen een opgeruimde man waar het prettig mee samenwerken is. Zijn (020) humor en ruime kennis van de vastgoed- en corporatiewereld maakte dat ik als (zorg)directeur, met een andere achtergrond, complementariteit en een krachtige sparringpartner ervaarde. Hij heeft in zijn interimperiode daadkracht getoond en de integratie binnen Laurens van de zorg en het vastgoed mede vormgegeven.”

Jan van der Schans (zelfstandig adviseur, destijds Directeur Projecten Com.Wonen)
“Rien Lammertink was een zeer prettige en capabele collegadirecteur van mij in de directieraad van vh. woningcorporatie Com.wonen te Rotterdam. We hadden gemeen dat we in principe alle mogelijke kwesties zo openlijk mogelijk bespreekbaar maakten (dat doen we nog neem ik aan!)

Johan Zandvoort (Directeur@Kenniswerk, Lid Raad van Advies Computication)
“Ik heb met Rien samengewerkt en veel geleerd van zijn kennis over en betrokkenheid met maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Met zijn directie-ervaring en kennis hebben wij onze producten en dienstverlening kunnen ontwikkelen en verbeteren.”