Corporate governance

De bijna 15 jaar oude Code Tabaksblat heeft ook model gestaan voor de normen van goed en integer bestuur bij kleinere organisaties en de non-profitsector. En het is nog maar kort geleden dat de inmiddels meermalen aangescherpte Aedes-gedragscode een voorbeeldfunctie had voor non-profitsectoren en als richtlijn voor voorbeeldig ondernemerschap ten voorbeeld werd gesteld. Woningcorporaties mogen slechts lid zijn van hun koepelorganisatie, Aedes, als zij de Code onderschrijven; en zij dienen -was de bedoeling- elkaar, bij slecht presteren of slecht gedrag, onderling aan te spreken. Voorzover bekend is dat 1x gebeurd: Nederlanders houden niet van klikspanen en bemoeials.

Gebleken is, dat ook voorbeeldige gedragscodes kennelijk (Rochdale, SGBB, Vestia) niet voorkomen, dat er majeure ongelukken gebeuren. Vestia was, zo bleek, doelbewust, geen lid (meer) van Aedes en hoefde zich dus ook niet aan de Aedescode te houden. Fraudeurs zijn niet de domsten en zoeken de mazen van het net op inventieve wijze op. Als het om Corporate Governance gaat is er niet snel een betere leerschool als de corporatiesector!

LINCManagement heeft, al dan niet in fusieprocessen, veel ervaring met de begeleiding van:

  • selectie- en benoemingsprocedures voor bestuurders en Raden van Commissarissen
  • zelfevaluaties en strategische reflecties van bestuurders en Raden van Commissarissen
  • conflictbemiddeling en troubleshooting in de relatie OR – MT – bestuur – intern toezicht – stakeholders