Coaching & Counseling

Voorzitterschap van collectieve evaluaties en sessies over herpositionering

Elke organisatie heeft van tijd tot tijd de behoefte pas op de plaats te maken, de voortgang te evalueren of de positionering te vernieuwen. En natuurlijk kunnen de onderwerpen en aanleidingen velerlei zijn en is er behoefte aan gezaghebbende, externe ondersteuning.

Soms zoekt het Managementteam, samen met de directie, een gepland en geprogrammeerd moment om van gedachten te wisselen, soms zoekt het bestuurlijke- of toezichthoudend echelon van de organisatie (Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen) een expliciet moment van bezinning en bijvoorbeeld begeleiding bij het agenderen van vraagstellingen rond governance-thematiek, zelfevaluatie en verbetering van teamsamenwerking en/of individueel functioneren. In al die situaties kan LINCManagement voor adequate ondersteuning en (proces)-begeleiding zorgen: oplossingsgericht en programmatisch afgestemd op de probleemstelling. In spelvorm, discussiërend of bemiddelend.

De Trusted (Board) Advisor

Tegenwoordig wordt het regelmatig (kunnen) sparren met vertrouwde professionals van buiten de organisatie als een belangrijke en functionele mogelijkheid gezien om het eigen handelen op niveau te spiegelen en te scherpen. Een waardevolle coach weet waarover het gaat, weet wat transparant besturen is, maar is ook vertrouwd met competenties als  empathie en humor, en kent het belang van adequate functiescheiding, maar ook de problemen van operationeel management. Hij is bekend met de eisen, die de hedendaagse Corporate Governance stelt aan het functioneren van bestuurders, directieleden en managers, weet vertrouwen te creëren en te brengen en weet bovenal een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn, die ook kan helpen bij koersbepaling en troubleshooting. Relaties ontstaan en ontwikkelen zich bij de gratie van vertrouwen en betrouwbaarheid. Counseling vraagt bij uitstek ook om dat vertrouwen en bijbehorende veiligheid.