Executive

"Gezag wordt ontleend aan kennis, ervaring en geestkracht, niet aan hiërarchie of positie".

U vindt dat er verandering nodig is, maar wilt ook dat gewenste veranderingen een goed draagvlak krijgen. Goed te weten, dat de wijze waarop mensen en groepen bij de formulering en implementatie van verandervoorstellen worden betrokken, al de helft van succes of mislukking verklaart. Draagvlak is pas echt waardevol, als de mensen die het aangaat (kritisch) hebben kunnen meepraten en zich gehoord en begrepen weten en als de omgeving (stakeholders) zich gehoord en erkend voelen

Om zo ver te komen, moet een boeiend, soms delicaat, en goed begeleid proces worden doorlopen, waarbij 'delen', 'verbinden' en 'outside-in' kernbegrippen zijn. Soms gaat dat prachtig en inspirerend en overtreft het resultaat de stoutste verwachtingen. Maar ook meningsverschillen tussen geledingen en personen komen zowel intern als extern in de beste organisaties en relaties voor en kunnen zelfs vaak functioneel zijn. 

De ervaring leert, dat een grondige analyse, het verkennen van de mogelijkheden voor een oplossing of innovatieve doorontwikkeling en het leiding geven aan onderhandelingen over die inzet belangrijke ingrediënten zijn bij het maken van duurzame oplossingen en perspectieven. Leidraad is altijd gedegen kennis over:

  • de belangrijkste bestuursvormen en managementmodellen 
  • de positionering van bestuur, toezichthouders en medewerkers
  • de betekenis en impact van begrippen als vernieuwing, loyaliteit, duurzaamheid en integriteit.

Desgewenst wordt over de resultaten en conclusies van een interim-opdracht schriftelijk gerapporteerd met bruikbare aanbevelingen om de kans op duurzaam succes te vergroten.