Fusiemanagement & co-creatie

Er werd 8x geparticipeerd in fusieprocessen, w.v. 2x als (extern) manager van een meervoudig fusieproces. Bij een zorgvuldige, goed voorbereide, fusie is sprake van:

  • een op draagvlak gerichte aanpak en projectstructuur (aandacht voor de positie van managers, ondernemingsraden en toezichthouders)
  • een minutieuze projectplanning
  • consequente aandacht voor de belangrijkste afbreukrisico’s in het fusieproces (zoals o.a. het matchen van de bedrijfsculturen, een adequate interne- en externe communicatiestrategie en -structuur)
  • sluitende afspraken over de bestuurlijke organisatie.
  • 1 + 1 = 3: er wordt duidelijk toegevoegde waarde en focus op de koers gecreëerd